Hàng đang khuyến mãi

Giảm giá!

Rau củ quả

Cải bẹ xanh

18,000 15,000

ĐVT: kg

Giảm giá!
165,000 150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Giảm giá!

Món đặc biệt hôm nay

Dồi dê chiên

120,000 99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Giảm giá!
100,000 95,000

ĐVT: kg

Giảm giá!
245,000 200,000

ĐVT: nồiDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Giảm giá!

Món đặc biệt hôm nay

Ngọc dương tiềm thuốc bắc (bộ)

380,000 360,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Giảm giá!
Giảm giá!

Rau củ quả

Xoài thái

20,000 18,000

ĐVT: kg

Giảm giá!