Showing 1–40 of 56 results

Hải sản tươi sống

Hải sản tươi sống

Nghêu

65,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Hàu (5 con/kg)

65,000

ĐVT: kg

Cá Biển

Cá Nục

65,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Thu Nhật

70,000

ĐVT: Kg

Hải sản tươi sống

Ốc bu

75,000

ĐVT: kg

Cá Biển

Cá SaPa

75,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Bạc Má

90,000

ĐVT: Kg

Cá đồng

Cá chạch bông

120,000

ĐVT: Kg

Hải sản tươi sống

Ốc móng tay

120,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Sò Lông (20-25 con/kg)

120,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Cua đồng

130,000

ĐVT: kg

HOT

Hải sản tươi sống

Mực Nan

185,000

Cá Biển

Cá Thu

185,000

ĐVT: Kg

Hải sản tươi sống

Ốc gai

210,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Ngao 2 còi lớn (10-15 con/kg)

220,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Ốc đỏ

220,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Ruột hàu sữa

220,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Sò dương (8-12 con/kg)

240,000

ĐVT: kg

New

Bạch tuộc

Bạch tuộc tươi

250,000

ĐVT: kg

HOT

Hải sản tươi sống

Mực Trứng

250,000

Cá Biển

Cá Chim

250,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Bớp

260,000

ĐVT: Kg

HOT

Hải sản tươi sống

Mực Ống

270,000

Cá đồng

Cá Mú

270,000

ĐVT: Kg

Hải sản tươi sống

Tôm Sú (40 con/kg)

279,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Sò huyết (40-50 con/kg)

280,000

ĐVT: kg

Cá đồng

Lươn (6 con/kg)

285,000

ĐVT: Kg

HOT

Hải sản tươi sống

Mực lá (3-4 con/kg)

290,000

Hải sản tươi sống

Tôm Càng Lóng

290,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tu hài (10-15 con/kg)

300,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Sú (30 con/kg)

320,000

ĐVT: kg