Showing all 2 results

New

Bạch tuộc

Bạch tuộc tươi

250,000

ĐVT: kg

Mới

Bạch tuộc

Bạch tuộc sống

450,000

ĐVT: kg