Showing all 8 results

Cá Biển

Cá Nục

65,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Thu Nhật

70,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá SaPa

75,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Bạc Má

90,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Thu

185,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Chim

250,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Bớp

260,000

ĐVT: Kg

Cá Biển

Cá Hồi

350,000

ĐVT: Kg