Showing all 4 results

HOT

Hải sản tươi sống

Mực Nan

185,000

HOT

Hải sản tươi sống

Mực Trứng

250,000

HOT

Hải sản tươi sống

Mực Ống

270,000

HOT

Hải sản tươi sống

Mực lá (3-4 con/kg)

290,000