Showing all 23 results

Thịt nhập khẩu

Hàng nhập khẩu

Gà góc tư nhập khẩu

55,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Cá viên nhập khẩu

60,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Cá sapa nhập khẩu

60,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Cá cam nhập khẩu

65,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Gà cánh nhập khẩu

75,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Giò heo nhập khẩu

80,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Bò viên nhập khẩu

90,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Heo cốt lết nhập khẩu

100,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Sườn non heo nhập khẩu

115,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Bò nạm nhập khẩu

135,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Mực indo nhập khẩu

150,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Bò phi lê nhập khẩu

155,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Bắp bò hoa nhập khẩu

165,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Mực trứng nhập khẩu

170,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Cá trứng nhập khẩu

220,000

ĐVT: kg

Hàng nhập khẩu

Mực lá nhập khẩu

245,000

ĐVT: kg