Showing all 21 results

Hàng tiêu dùng

Mì hảo hảo

4,500

ĐVT: gói

Hàng tiêu dùng

Cháo thịt bằm

5,000

ĐVT: bịch

Hàng tiêu dùng

Mì Omachi

6,500

ĐVT: gói

Hàng tiêu dùng

Bún tươi

12,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Tấm nở

13,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Gạo Thơm Lài

14,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Khô cá sặc

14,000

ĐVT: lạng

Hàng tiêu dùng

Tấm thơm dẻo

14,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Gạo Thơm Mỹ

15,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Khô cá đù

16,000

ĐVT: lạng

Hàng tiêu dùng

Gạo Tứ Quý

17,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Bún gạo khô

18,000

ĐVT: bịch

Hàng tiêu dùng

Gạo Lài Miên

18,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Mì trứng

19,000

ĐVT: bịch

Hàng tiêu dùng

Gạo đặc biệt ST

30,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Miến đậu xanh

30,000

ĐVT: bịch

Hàng tiêu dùng

Nếp bắc

33,000

ĐVT: kg

Hàng tiêu dùng

Tôm khô nhỏ

48,000

ĐVT: lạng

Hàng tiêu dùng

Tôm khô lớn

69,000

ĐVT: lạng

Hàng tiêu dùng

Khô mực nhỏ

75,000

ĐVT: lạng

Hàng tiêu dùng

Khô mực lớn

120,000

ĐVT: lạng