Showing 1–40 of 120 results

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Các món đặc biệt

Baba nấu chuối đặc biệt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Các món đặc biệt

Cá Chình hầm sả đặc biệt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Các món đặc biệt

Cua sốt Singapore đặc biệt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Ốc hương hấp sả

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Ốc hương nướng mọi

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Ốc hương rang me

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Ốc hương rang muối tuyết

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú wasabi

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú hấp Bia/Dừa

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú nướng mọi

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú nướng muối ớt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú rang muối/me

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú chay tỏi/ tiêu

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú lăn bột chiên giòn

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú chiên Temura

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú tê tái

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú tắm nước mắm

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú sốt thái

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Tôm sú đốt muối hột

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon bàn tiệc

Soup cua (chén)

15,000

ĐVT: chén

Món ngon bàn tiệc

Soup hải sản (chén)

25,000

ĐVT: chén

Món ngon bàn tiệc

Soup hải sản Tam tơ (chén)

25,000

ĐVT: chén

Các món khai vị

Khoai tây chiên (phần)

39,000

ĐVT: phần

39,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Nghêu hấp xả (phần)

49,000

ĐVT: phần