Showing all 12 results

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Các món đặc biệt

Baba nấu chuối đặc biệt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Các món đặc biệt

Cá Chình hầm sả đặc biệt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Các món đặc biệt

Cua sốt Singapore đặc biệt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

109,000

ĐVT: phần