Showing 1–40 of 65 results

Vệ sinh nhà cửa

20,000

ĐVT: chénDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món đặc biệt hôm nay

Tiết canh dê (chén)

35,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Lòng dê

Óc dê hấp

35,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

39,000

ĐVT: chénDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

45,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

50,000

ĐVT: dĩaDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món đặc biệt hôm nay

Óc dê chiên trứng lá mơ

69,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

69,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

79,000

ĐVT: tôDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

79,000

ĐVT: tôDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

79,000

ĐVT: tôDÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Mì & Gỏi Dê

Mì xào thịt dê

79,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

79,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Huyết dê

Xáo huyết dê

79,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Dê nướng

Vú dê nướng

99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Giảm giá!

Món đặc biệt hôm nay

Dồi dê chiên

120,000 99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món đặc biệt hôm nay

Lòng dê xào đắng

99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món đặc biệt hôm nay

Dê xáo huyết bầu

99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

99,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món ngon Dê tươi

Tim cật (1bộ)

100,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Dê nướng

Dê nướng mọi

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Mì & Gỏi Dê

Gỏi dê bóp thấu

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Mì & Gỏi Dê

Gỏi dê tái chanh

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món đặc biệt hôm nay

Dê hấp nguyên tảng

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món đặc biệt hôm nay

Sườn cọng nướng

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Giảm giá!
165,000 150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN