Showing all 3 results

Mì & Gỏi Dê

Mì xào thịt dê

79,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Mì & Gỏi Dê

Gỏi dê bóp thấu

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Mì & Gỏi Dê

Gỏi dê tái chanh

150,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN