Showing all 5 results

Món ngon Dê tươi

Tim cật (1bộ)

100,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món ngon Dê tươi

Ngọc dương tiềm (1bộ)

350,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món ngon Dê tươi

Lẩu ngọc dương (1bộ)

350,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món ngon Dê tươi

Ngọc dương nướng (1bộ)

350,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN

Món ngon Dê tươi

Ngọc dương hấp (1bộ)

350,000

DÊ TƯƠI HƯƠNG SƠN