Showing all 6 results

Món ngon hải sản tươi sống

Mực trứng lăn bột chiên

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon hải sản tươi sống

Mực trứng chiên nước mắm

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon hải sản tươi sống

Mực trứng nướng mọi

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon hải sản tươi sống

Mực trứng nướng muối ớt

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon hải sản tươi sống

Mực trứng hấp hành gừng

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá

Món ngon hải sản tươi sống

Mực trứng cháy tỏi

Liên hệ: 0907 227 166

Theo thời giá