Showing all 4 results

Món ngon bàn tiệc

Nghêu hấp xả (phần)

49,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Nghêu hấp gừng (phần)

49,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Nghêu hấp thái (phần)

49,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Nghêu xào lá quế (phần)

49,000

ĐVT: phần