Showing all 7 results

Món ngon bàn tiệc

Sò huyết xào me (phần)

69,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Sò huyết sốt thái (phần)

69,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Sò huyết xông hơi (phần)

69,000

ĐVT: phần

69,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Sò huyết Lacoste (phần)

69,000

ĐVT: phần

Món ngon bàn tiệc

Sò huyết cháy tỏi (phần)

69,000

ĐVT: phần