Showing all 21 results

Thịt gia cầm, gia súc

Bồ câu

Bồ câu

60,000

ĐVT: con

Thịt gia cầm, gia súc

Vịt cỏ

70,000

ĐVT: kg

Cút

Cút

70,000

ĐVT: kg

Thịt gia cầm, gia súc

Vịt xiêm

85,000

ĐVT: kg

Giảm giá!
100,000 95,000

ĐVT: kg

Thịt gia cầm, gia súc

Vịt trời

130,000

ĐVT: con